Camsimdep.com

Khách hàng thanh toán lãi hàng tháng vào các tài khoản sau theo lịch thống nhất giữa khách hàng và công ty.

Tài khoản ngân hàng khách hàng chuyển khoản:

null

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

www.vietcombank.com.vn
Chủ tài khoản:
Số tài khoản:
Chi Nhánh:
null

NGÂN HÀNG TP-BANK

www.tpb.vn
Chủ tài khoản:
Số tài khoản:
Chi Nhánh:
null

NGÂN HÀNG SACOMBANK

www.sacombank.com.vn
Chủ tài khoản:
Số tài khoản:
Chi Nhánh:
null

NGÂN HÀNG BIDV

www.bidv.com.vn
Chủ tài khoản:
Số tài khoản:
Chi Nhánh:
null

NGÂN HÀNG VIETINBANK

www.vietinbank.vn
Chủ tài khoản:
Số tài khoản:
Chi Nhánh: